Po-Chou Chang

(張柏舟)

Taiwan

Cheng Chen-Wen

(程振文)

Taiwan

Chung-Wei Chien

(簡忠威)

Taiwan

You-Cheng Fan

(范祐晟)

Taiwan

Marc Folly

France

Ming-Chang Hsieh

(謝明錩)

Taiwan

Chin-Lung Huang

(黃進龍)

Taiwan

Jasmine Huang

(黃曉惠)

Taiwan

Tung-Piao Hung

(洪東標)

Taiwan

Ching-Yuan Kao

(高慶元)

Taiwan

Hsin-I Kuo

(郭心漪)

Taiwan

Ming-Fu Kuo

(郭明福)

Taiwan

Tan-Hui Liang

(梁丹卉)

Taiwan

Yu- Hsiu Lin

(林毓修)

Taiwan

Yuko Nagayama

(永山裕子)

Japan

David van Nunen

Australia

Ong Kim Seng

(王金成)

Singapore

Hsien-Fa Su

(蘇憲法)

Taiwan

Shihhu Tao

(陶世虎)

China

Kuan-Te Wu

(吳冠德)

Taiwan

Anderson Yang

(楊恩生)

Taiwan

Joseph Zbukvic

Australia

Gang Zhou

(周剛)

China